ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล หมู่1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าข่า ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแพร่ ใต้ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยางฮอม 16 หมู่5 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ต๋ำ หมู่9 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้า ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลขุนตาล 208 ถ.เทิง-เชียงของ หมู่12 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอขุนตาล ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020-1174 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
แยกต้าตลาด ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง