ค้นพบจำนวน 554 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 99/13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไคร้ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติสุข ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านธาตุ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนมูล ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองแรด 159 หมู่2 ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว หมู่4 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสันทราย ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสันทราย ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสถาน หมู่1 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีถ้อย 276 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าตาล หมู่1 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่างิ้ว 462 หมู่1 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแดด หมู่6 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าแดด หมู่1 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโป่ง 222 หมู่5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าข้าม หมู่3 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายขาว ถ.พหลโยธิน หมู่8 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโรงช้าง 57 หมู่9 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียง 6 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองป่าก่อ จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พนาสวรรค์ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอาโย๊ะ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดบ้าย 184 หมู่1 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย รอบเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหาน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยส้านยาว ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยส้านพลับพลา ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยมุ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยมะหินฝน หมู่18 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยก้าง ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแม่ซ้าย ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหล่ายร้อง 145 หมู่5 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามัคคีใหม่ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันสลี ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันตาลเหลือง ถ.พหลโยธิน ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีสะอาด ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีวิไล 233 อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวาวี 514 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องปลาขาว ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องบัวทอง จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องธาร ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องคต ถ.พหลโยธิน ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องแช่ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องเบ้อ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมมิตร ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มฟ้าทอง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มโพธิ์ไทย 211 หมู่9 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงคำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระราชทาน ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพญาไพร ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาฮี้ 18 หมู่10 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาหมี หมู่6 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาแล ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายางมนต์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่ายาง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าบง ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าซางเหนือ จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางมะหัน ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าข่า ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำม้า หมู่10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแพร่ ใต้ ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางแล ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งอ่าง ห ถ.เชียงราย-เชียงของ ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งม่าน 258 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งงิ้ว 24/1 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสุด ถ.พหลโยธิน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าสันกลาง ถ.พหลโยธิน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ้ำ ถ.พหลโยธิน ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตุ้มเหนือ ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านด้ายหนองหล่ม ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอยสะโง้ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอยช้าง หมู่3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอย จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแยง 149 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแก้ว ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงหลวง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมะตึ๋น หมู่10 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมหาวัน จ.เชียงราย 57210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเทพนิมิตร ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซ้อเหนือ 322 อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้วเฒ่า ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่พัฒนา ซ. 6 บ้านใหม่พัฒนา ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ท่าเรือ หมู่7 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 57120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง