ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องเอี่ยน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ถ.ขุนยม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง