ค้นพบจำนวน 28 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องเอี่ยน ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายแก้ว ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปุก ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลี้ยว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลออย ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควร ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลขุนควร ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยคอกหมู ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยเฟือง ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านสันติสุข ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านปางผักหม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขุนกำลัง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
โรงพยาบาลปง 395 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง ถ.ขุนยม ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1092-1148 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1188 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091-1092 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1091-1188 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1188-1228 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา 56140
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา สาขาอำเภอปง ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 56140
วนอุทยานภูลังกา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140 081-8820307
053-714914
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง