ค้นพบจำนวน 42 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใหม่ ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเคียน ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องคำหลวง 15 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านสาง ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านตุ่น ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านต๊ำ 182 ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านต๋อม ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าวังทอง 66 หมู่7 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าจำปี ต.ท่าจำปี อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจำป่าหวาย ต.จำป่าหวาย อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่กา 208 ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ใส ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
เทศบาลเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลพะเยาราม 660 ถ.พหลโยยิน หมู่3 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลพะเยา 269 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โรงพยาบาลค่ายขุนเจืองธรรมิกราช หมู่5 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา 611 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 602 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1127 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1127-1193 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกร่องห้า ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกป่าแดง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193-1316 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกประตูชัย ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกแม่ต๋ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แยกปากทางวังเหนือ ถ.พหลโยธิน ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
แสงจันทร์ 17/4 ถ.ถนชายกว๊าน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 085-4431096
เรือสำราญ (สวนอาหาร) 648/2 ถ.ชายกว๊าน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 054-410493
ร้านศรีสกุล 522 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 054-431096
089-8523625
ร้านรวมมิตร ถ.พหลโยธิน (สายเก่า) อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 054-431256
ผิน-ผิน 7/11 ถ.ประตูกลอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 054-482434
โบว์ไอศกรีม ถ.ท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 084-0391215
นอร์บูลิงการ์ (ร้านกาแฟ) ถ.พหลโยธิน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 054-411291
ครัวเบสท์ 47/5 ถ.ประสาท ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 054-411291
วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
วัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 054-431053
054-481098
วัดศรีอุโมงค์คำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง