ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สบขุ่น ตำบลป่าคา ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบสาย ตำบลตาลชุม ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว ตำบลยม ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำกิ ตำบลผาทอง ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโมง ตำบลผาตอ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนตัน ตำบลศรีภูมิ 5 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคั๊วะ ตำบลศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลริม ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลยม ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลผาตอ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าคา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจอมพระ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแสนทอง ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนดอยติ้ว ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โรงพยาบาลท่าวังผา 84 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวังผา 186 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1148-1082 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080-1336 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080-1170 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080-1336 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 08-9999-2420
08-0131-1395
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน อ.ท่าวังผา จ.น่าน 090-459831
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง