ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเบอะ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าม่วง ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
โรงพยาบาลวังชิ้น 115 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังชิ้น 127 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1124-1125-1023 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง