ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียงต้า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต้าเหล่า ตำบลเวียงต้า ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ 54150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง