ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวงป่ายาง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแดง ตำบลวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำอ่าง ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลข่อยสูง ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
โรงพยาบาลตรอน 252 หมู่2 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1104-1166 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1196-1180 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1214-11 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
สถานีรถไฟตรอน ถ.แก้วดำริ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สาขาอำเภอตรอน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140
วัดหาดสองแคว ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 055-496439
วัดหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง