ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายาง ตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจัวเหนือ ตำบลสมัย 103 หมู่3 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลนายาง 44 หมู่8 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กว๊ะ ตำบลแม่กว๊ะ 144/3 ต.แม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
โรงพยาบาลสบปราบ 333 หมู่2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ หมู่2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่6 ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170 0819513624
วัดบ้านจัว ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
วัดบ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง