ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาปังกลาง ตำบลผาปัง หมู่3 ต.ผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นธง ตำบลแม่ปุ หมู่3 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ หมู่2 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริก หมู่3 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวง หมู่4 ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
โรงพยาบาลแม่พริก ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1102-1264 ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง