ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่ง หมู่2 ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหิน ตำบลเถินบุรี 121 ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ตำบลแม่วะ ถ.พหลโยธิน ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอก หมู่7 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรี ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอก ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่พุ ตำบลเวียงมอก ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอด ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสลียมหวาน ตำบลเวียงมอก หมู่3 ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเด่นอุดม ตำบลแม่มอก หมู่3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด 239 หมู่11 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
โรงพยาบาลเถิน 96/5 ถ.สายเอเชีย หมู่7 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน 239 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1124 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-106 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1048 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
สถานีขนส่งอำเภอเถิน ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน ถ.ทองสวัสดิ์ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่2 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 054380504
0811114136
วัดล้อมแรด ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 054-291772
วัดแม่ปะดอย ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 054-333233
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง