ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแขม ตำบลวังซ้าย ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงวัง ตำบลวังใต้ ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงถ้ำ ตำบลวังทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ว ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตึงใต้ ตำบลวังทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ส้าน ตำบลร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
โรงพยาบาลวังเหนือ 362 หมู่4 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเหนือ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035-120 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
วัดบ้านใหม่ ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 054-279142
วัดทุ่งห้า ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140
วัดสบลืน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง