ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสา ตำบลบ้านสา ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางาม ตำบลเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกิ่ว ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่สุก ตำบลแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ตาหลวง ตำบลปงดอน ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียงใจ ตำบลปงดอน ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
โรงพยาบาลแจ้ห่ม 195 ถ.ลำปาง หมู่3 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม 163 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035-1287 ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง