ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแควใต้ ตำบลนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาคงลาน ตำบลศาลา 150/1 หมู่1 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาไชย ตำบลศาลา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังพร้าว ตำบลวังพร้าว หมู่2 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคา ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง หมู่6 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าผา ตำบลท่าผา 389 หมู่4 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนธรรม ตำบลไหล่หิน 161 ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจู๊ด ตำบลลำปางหลวง หมู่10 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หิน 307 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โรงพยาบาลเกาะคา 381 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา 387 ถ.พหลโยธิน หมู่3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
วัดพระธาตุจอมปิง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
วัดศาลาดงลาน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 054-327209
วัดสันตินิคม ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
วัดชัยมงคลธรรมาราม ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 054-274011
วัดนาแก้วตะวันตก ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 054-362169
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง