ค้นพบจำนวน 99 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 315 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนา หมู่4 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยเป้ง ตำบลบ้านค่า 1 หมู่1 ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบมาย ตำบลบ้านแลง 347 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้า 83 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อม หมู่2 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู ถ.ศรีหมวดเกล้า หมู่4 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ่อน ตำบลชมพู ถ.พหลโยธิน หมู่2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนา ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคม เขต 1 ตำบลนิคมพัฒนา ถ.ลำปาง ต.นิคมพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลเป้า 22/1 หมู่2 ต.บ้านเป้า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว 55/3 ถ.จามเทวี หมู่4 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายทอง ตำบลเสด็จ หมู่3 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นมื่น ตำบลพิชัย 45 ถ.พหลโยธิน หมู่14 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัย 99 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำค่า ตำบลเสด็จ หมู่2 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่า ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาด ตำบลปงแสนทอง 222 หมู่7 ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะ หมู่3 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไผ่แพะ ตำบลเมืองมาย ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัย หมู่9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาท หมู่3 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทอง ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม หมู่1 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ 233 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นครลำปาง ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด 129 ถ.เจริญประเทศ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางลำปาง 100 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกลาง ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.ป่าขาม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี 1 หมู่1 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โรงพยาบาลเขลางค์นครราม 79/12 ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ศูนย์มะเร็ง ลำปาง 199 ถ.ลำปาง-เชียงราย หมู่12 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
กองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครลำปาง ถ.ฉัตรไชย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง 283/1 ถ.จามเทวี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 3 ถ.ป่าขาม 1 อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1335 ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1157-1329 ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035-1329 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1039-1157 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกหลวงพ่อเกษม (สุสานไตรรัตน์) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกประตูชัย ถ.พหลโยธิน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1037-1 ถ.พหลโยธิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-11 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกโยนก ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
แยกย่าเป้า ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-1036 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สถานีรถไฟบ่อแฮ้ว ถ.ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟหนองวัวเฒ่า ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
สถานีรถไฟผาลาด ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ท่าอากาศยานลำปาง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ต้นข้าว ต้นน้ำ ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เมธาเฮ้าส์ 222 ถ.วังขวา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 0-5422-2598
081-7961290
ป้าขอดเเก้ว 240/2 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 086-3403139
ท่งเฮงกี่ 63-65 ถ.ประสานไมตรี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 0-5422-3687
ม.เต่า ต้นข้าว ต้นน้ำ 319/2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง-งาว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 0-5431-7560
เดอะริเวอร์ไซด์ 328 ถ.ทิพย์ช้าง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 0-5422-1861
ข้าวแต๋น 101/4-7 ถ.จันทร์สุรินทร์ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 0-5423-0189
089-8550971
โก๋กาแฟ 323 ถ.ฉัตรไชย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 0-5421-8828
084-177-2198
ก๋วยเตี๋ยว ป้าขอดเเก้ว 240/2 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 086-3403139
สวนสาธารณะหนองกระทิง จังหวัดลำปาง ถ.สายลำปางห้างฉัตร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100
วัดศรีดอนมูล อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-263006
วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342395
วัดกู่เกวียน ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-342219
วัดทุ่งกู่ด้าย ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-356527
วัดกาศเมฆ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 054-317676
วัดพระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-821816
วัดกอกชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-316699 054-316699
วัดท่าคราวน้อย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224140
วัดหมื่นกาด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-221642
วัดเชตวัน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-217346
วัดศรีล้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-320388 054-231040
วัดช่างแต้ม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218216
สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว) อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดศรีชุม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-228913
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 33110
วัดเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
ถนนคนเดิน กาดกองต้า ถ.ตลาดเก่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
วัดหาดเชี่ยว ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดสบลี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-276300
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-218052
วัดนาก่วมเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-224151
วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-217240
วัดท่ามะโอ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-226351
054-228819
054-320614
วัดพุทธสันติวิเวก ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-810541
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 054-225209
วัดเกาะวาลุการาม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-322318 054-323426
วัดเจดีย์ซาวหลัง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 054-225209
วัดศรีบุญเรือง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง