ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยอ้อ หมู่2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไฟ ตำบลนครเจดีย์ ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังสวนกล้วย ตำบลน้ำดิบ หมู่12 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมงคลชัย 1 หมู่10 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตุ้ม 127 หมู่1 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนหลวง 165 หมู่7 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะกอก ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงน้อย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากบ่อง 489 หมู่5 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำดิบ 334 หมู่3 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่แรง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
โรงพยาบาลป่าซาง 46 หมู่7 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง 236 หมู่3 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1156 ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1156-1032 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1032 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-116 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1031 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1184 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 053-005200
053-572961
วัดหนองผำ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง