ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้สลี หมู่6 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแดง หมู่5 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านปวง หมู่8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะเคียนปม หมู่2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยปิง ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านหนองหลัก ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่บอนใต้ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง 48 หมู่3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง 246 หมู่3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1184-1219 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1274-1184 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง