ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระบาทห้วยต้ม ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาทราย หมู่4 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
วัดพระบาทห้วยต้ม หมู่8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง