ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยศาลา ตำบลแม่ตืน หมู่7 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เทย ตำบลแม่ตืน 412 หมู่6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1103 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1219-106 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง