ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง 47 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปวงคำ 148 หมู่9 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
โรงพยาบาลลี้ 111 หมู่7 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลี้ หมู่4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1274-106 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1087 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1227 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
สถานีขนส่งอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง