ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า 241 หมู่8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 263 ถ.ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1136 ถ.เจริญราษฎร์ ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง