ค้นพบจำนวน 52 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง 174 หมู่1 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า 241 หมู่8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลุม 65 หมู่10 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง 1 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม้า ตำบลศรีบัวบาน หมู่5 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าห้า ตำบลเหมืองจี้ ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแคว ตำบลท่ากว้าง 2/8 ถ.บ้านแคว หมู่3 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอุโมงค์ 325 หมู่1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองช้างคืน 211 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลริมปิง ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประตูป่า ต.ประตูป่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลต้นธง ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเหมืองจี้ 1/9 หมู่1 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเวียงยอง 93/2 หมู่2 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดลำพูน 212 ถ.จามเทวี หมู่10 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
เทศบาลเมืองลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล 109-111 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลลำพูน 177 หมู่1 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โรงพยาบาลเวชกรรมศิริเวชลำพูน 7 ถ.ลำพูน-ดอยติ หมู่5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 263 ถ.ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1030 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1136 ถ.เจริญราษฎร์ ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1030-1015 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11-1147 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-114 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1029-114 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกประตูลี้ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114-116 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106-1033 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1033-116 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานีขนส่งจังหวัดลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานีรถไฟป่าเส้า ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
สถานีรถไฟลำพูน ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สถานีรถไฟหนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-511104
วัดจามเทวี หรือ วัดกู่กุด ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย 112 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-511186
บ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
กู่ช้าง-กู่ม้า ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
พันสตางค์ไอซ์คิทเช่น 327 ถ.อัฏฐารส ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 0-5356-2685
ชนบทผับแอนด์เรสเทอรองท์ 318 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 0-5309-0199
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชยจังหวัดลำพูน ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
วัดกมลธัชยาราม ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 053-512037
วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
วัดพระธาตุหริภุญไชย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 053-561148
วัดเมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง