ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่วังผาปูน ตำบลแม่วิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ลานคำ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง