ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไผ่ ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันติวนา ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร้องธาร ตำบลศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปงตำ ตำบลปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปง ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงป่าสัก ตำบลศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลไชยปราการ 131 ถ.เชียงใหม่-ฝาง หมู่3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
วัดป่าไม้แดง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง