ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1322-1178 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง