ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงป็อก ตำบลแสนไห ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอง ตำบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียงหลวง ตำบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
โรงพยาบาลเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1322-1178 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง