ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลอมก๋อย 262 ถ.เจริญทัศนา หมู่1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง