ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอูตูม ตำบลนาเกียน ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลม่อนจอง ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบลาน ตำบลยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเปียง ตำบลยางเปียง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูเซอร์ ตำบลม่อนจอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตุงลอย ตำบลอมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลแม่ตื่น ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซิแบร์ ตำบลแม่ตื่น หมู่7 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยโป่ง ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
โรงพยาบาลอมก๋อย 262 ถ.เจริญทัศนา หมู่1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
สำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง