ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้อย ตำบลบงตัน ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถิ่นสำราญ ตำบลดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอยเต่า ตำบลดอยเต่า ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลดอยเต่า ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแอ่นจัดสรร ตำบลบ้านแอ่น ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแปลง 1 ตำบลมืดกา ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
โรงพยาบาลดอยเต่า 105 ถ.ฮอด-แม่ตื้น หมู่3 ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 053-317367
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง