ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี หมู่6 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี 108 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ริดป่าแก่ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี หมู่1 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองก๋อย ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง