ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง หมู่7 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง 185 หมู่12 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1099 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง