ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุย ตำบลบ่อหลวง หมู่7 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อสลี ตำบลบ่อสลี หมู่6 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง 185 หมู่12 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฟ่อน ตำบลบ่อหลวง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคอเรือ ตำบลนาคอเรือ 81 หมู่2 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านตาล 235 หมู่4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาลกลาง ตำบลบ้านตาล 181 หมู่3 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี 108 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ริดป่าแก่ ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่งูด ตำบลนาคอเรือ 135 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี หมู่1 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแควมะกอก ตำบลฮอด 173 หมู่1 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กองก๋อย ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โรงพยาบาลฮอด 294 หมู่10 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฮอด 19 หมู่9 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1088 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1103-108-1012 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1099 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
ช่อม่วง คาราโอเกะ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 0816021290
053315302
วัดบ้านขุน อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง