ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
วัดสอาดกุญชร ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053427300
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง