ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทราย ตำบลหนองแก๋ว ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปง ตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครก ตำบลหนองตอง ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นแก้ว ตำบลขุนคง ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเฮือด ตำบลบ้านแหวน ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขันแก้ว ตำบลหารแก้ว 159 หมู่5 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ ตำบลบ้านแหวน ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ฮะ ตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โรงพยาบาลหางดง 260 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หมู่3 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269-121 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-121 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
BELLE VILLA RESORT 135 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 0 5336 5318-21
ภูจาญา 99 ถ.ศรีภูมิ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 053814561
อัสสราเทวี วิลล่า แอนด์ สปา เชียงใหม่ Assaradevi Villas & Spa 313 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053482331
หมู่บ้านพักแรมฟ่อนคำ Fondcome Village 333 หมู่11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053125333
สวนบัว รีสอร์ท แอนด์ สปา Suan Bua Hotel & Resort 158 ถ.ถนนหางดง-สะเมิง หมู่3 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053365270-2
วีรันดา เชียงใหม่ Veranda Chiang Mai 192 หมู่2 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053365007
ภูจาญา มินิ รีสอร์ท Phu Jaya Mini Resort 99 หมู่3 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053365346
เบลล์ วิลล่า เชียงใหม่ Belle Villa Resort, Chiangmai 135 ถ.ถนนหางดง-สะเมิง หมู่5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053365318-21
บุหลันบุรี รีสอร์ท เชียงใหม่ Bulun Buri Resort Chiang Mai 28-28/1 หมู่5 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053365440
บ้านเทวะ มนต์ตรา บูธิค รีสอร์ท & สปา Baan Deva Montra Boutique Resort And Spa 9 อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 84190 053432973
บ้านกลางดอย Baan Klang Doi Hotel Resort & Spa 190 ถ.ถนนหางดง-สะเมิง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 05336-5306-7
ธาราบุรี สอร์ท แอนด์ สปา Taraburi Resort & Spa Chiang Mai 225/147 ถ.ถนนเชียงใหม่ฮอส หมู่13 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053435180
วัดสอาดกุญชร ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 053427300
อารมดี คาราโอเกะ ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
ดาคาราโอเกะ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 0861811068
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง