ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบุญเรือง ตำบลป่าไผ่ 124 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าเหมือด ตำบลป่าไผ่ 86 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย 6 หมู่4 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง