ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวริน ตำบลทุ่งสะโตก ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยส้ม ตำบลสันกลาง 24 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห้า ตำบลน้ำบ่อหลวง ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไคร้ ตำบลหนองตอง ซ.สันจิกุ่ง 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันห่าว 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม 144 หมู่3 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขุนหวาน ตำบลมะขุนหวาน ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำบ่อหลวง ตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลุก ตำบลท่าวังพร้าว ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งศาลา ตำบลดอนเปา ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งเสี้ยว ตำบลบ้านกลาง 455 หมู่3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าโป่ง ตำบลบ้านแม 174 หมู่3 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายมูล ตำบลแม่ก๊า หมู่6 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงก๋ำ ตำบลทุ่งสะโตก ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกิ่วแลน้อย ตำบลบ้านแม 235 หมู่10 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโรงวัว ตำบลแม่ก๊า หมู่2 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่กุ้งหลวง ตำบลทุ่งต้อม ซ.สันจิกุ่ง 1 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปียง ตำบลบ้านแม ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเรือน ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โรงพยาบาลสันป่าตอง 149 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันป่าตอง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1015-108 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1013 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เก๊าไม้ล้านนา 1 ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 053241866
Hot Pot สาขา กาดสวนแก้ว ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง