ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขอนม่วง ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลพร้าว 181 หมู่4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว ถ.รอบเวียงตะวันตก หมู่4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สถานีขนส่งอำเภอพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง