ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปิด ตำบลสันทราย ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามลี่ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลเขื่อนผาก ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่มเกล้า ตำบลแม่แวน ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่างิ้ว ตำบลน้ำแพร่ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไหน่ ตำบลป่าไหน่ ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแขม ตำบลแม่แวน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเม็ง ตำบลโหล่งขอด ซ.ฮ่างต่ำ 3 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งน้อย ตำบลบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขามสุ่มป่า ตำบลสันทราย ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแพะ ตำบลเขื่อนผาก ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านขอนม่วง ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่ปาดี ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
โรงพยาบาลพร้าว 181 หมู่4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว ถ.รอบเวียงตะวันตก หมู่4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
สถานีขนส่งอำเภอพร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
วัดแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง