ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน หมู่3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ท่าเรือเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ รีสอร์ท Maekok River Village Resort ตู้ปณ. 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 053266550-2
053304487
053266555
053245069
อบต.ท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 053373138
วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 053-053609
053-373044
053-053580
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง