ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยป่าซาง ตำบลแม่สาว 169 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป๋อ ตำบลสันต้นหมื้อ หมู่8 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะแกง ตำบลท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน หมู่3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจัดสรร ตำบลบ้านหลวง หมู่7 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคายหลวง ตำบลแม่นาวาง หมู่15 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ปู่แช่ ตำบลแม่อาย หมู่4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ฮ่าง ตำบลแม่สาว หมู่6 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง หมู่14 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลแม่อาย 191 ถ.ฝาง-ท่าตอน หมู่8 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่อาย 199 หมู่4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1314-1089 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089-1314 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
ท่าเรือเมืองงาม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
แม่กก ริเวอร์ วิลเลจ รีสอร์ท Maekok River Village Resort ตู้ปณ. 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 053266550-2
053304487
053266555
053245069
อบต.ท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 053373138
วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280 053-053609
053-373044
053-053580
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง