ค้นพบจำนวน 33 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยงูนอก ตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฮ่าง ตำบลแม่คะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาว ตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันป่าแดง ตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันทรายคองน้อย ตำบลเวียง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแคว ตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ตำบลแม่งอน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่อนปิ่น ตำบลม่อนปิ่น ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหัด ตำบลโป่งน้ำร้อน ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคุ้ม ตำบลแม่งอน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่สูน ตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่งอนกลาง ตำบลแม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ข่า ตำบลแม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง 500 ถ.โชตนา หมู่3 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
โรงพยาบาลฝาง 30 ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
แยกบ่อน้ำมันฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1340-1249 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
แยกดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สถานีขนส่งอำเภอฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
สถานีขนส่งฝาง ถ.โชตนา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
บ้านสวน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พาราไดซ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50190
เปิดใหม่ คาราโอเกะ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
นัดพบ คาราโอเกะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
คนเจ้าชู้ คาราโอเกะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50190
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตู้ ปณ. 14 ปณจ.ไชยปราการ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 071862118
อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก 224 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 053453517
บ่อน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 54150 053453517
พระธาตุดอยอ่างขาง ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50320
วัดศรีบัวเงิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 053-850112
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง