ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอมลอง ตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าลาน ตำบลสะเมิงเหนือ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป๊อก ตำบลสะเมิงเหนือ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านงิ้วเฒ่า ตำบลแม่สาบ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
โรงพยาบาลสะเมิง 191 ถ.สะเมิง-เชียงใหม่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269-1096 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
อุทยานแห่งชาติขุนขาน หมู่1 ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง