ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ 100 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลดารารัศมี 101 ซ. 2 หมื่นถ้อย-น้ำงาม หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1096 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1096 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260-107 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ดวงใจคาราโอเกะ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-297069
053-862722
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง