ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลามัน ตำบลห้วยทราย 100/3 หมู่2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสันคะยอม ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง 200 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านริมใต้ ตำบลริมใต้ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขี้เหล็กหลวง ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขอนตาล ตำบลริมใต้ 100 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลสันโป่ง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแยงใน ตำบลโป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหมืองผ่า ตำบลริมเหนือ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สถานพยาบาลเรือนจำกลางเชียงใหม่ 142 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลนครพิงค์ 159 ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลดารารัศมี 101 ซ. 2 หมื่นถ้อย-น้ำงาม หมู่1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 196 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1096 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107-1096 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260-107 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121-107 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
แอท นาธา เชียงใหม่ ชิค จังเกิ้ล At Nata Chiangmai Chic Jungle 32/3 หมู่5 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
อิมพีเรียล เชียงใหม่ รีสอร์ทสปา & สปอร์ต คลับ The Imperial Chiang Mai Resort Spa & Sports Club 284 หมู่3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053121649
อเวย์ สวนสวรรค์ แม่ริม รีสอร์ท Away Suan Sawan Maerim Resort 43/1 ถ.ถนนแม่ริม-สะเมิง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 84190 053044095
แม่สา วาเลย์ Mae-sa Valley Craft Village Resort 86 หมู่2 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053290051-2
053879363
ม้งลอดจ์ รีสอร์ท Hmong Hilltribe Lodge 111 หมู่4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053216780
ภูอิงฟ้า รีสอร์ท เชียงใหม่ Phu Ing Fah Resort (Formerly Mount & Sky Resort, Chiangmai) 24/2 ถ.ถนนแม่ริม-สะเมิง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053879334-5
ปานวิมาน เชียงใหม่ รีสอร์ท Panviman Chiang Mai Spa Resort 197/2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 33270 053879494
โบตานิค รีสอร์ท เชียงใหม่ Botanic Resort Chiang Mai 100 ถ.ถนนสายแม่ริม-สะเมิง หมู่9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053290029
นวลนางคาราโอเกะ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ดวงใจคาราโอเกะ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) พระอารามหลวง ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-297069
053-862722
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง