ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านออบ ตำบลเมืองก๋าย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่ำเปิง ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นลุง ตำบลบ้านช้าง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1095-107 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
ข้าวแฝ่ 213 ถ.เชียงใหม่-ฝาง กม.34 หมู่3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 053-842299
089-4359911
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง