ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก หมู่1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาฮ่อง 45 หมู่5 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่ลาป่าแก่ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง