ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1010 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-108 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง