ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ตำบลแม่สอย หมู่6 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทราย ตำบลบ้านแปะ หมู่5 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองห่าย ตำบลข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย หมู่2 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้ามเหนือ ตำบลบ้านแปะ หมู่7 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ หมู่11 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนแปะ ตำบลบ้านแปะ หมู่12 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขุนแตะ หมู่5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่สารภี ตำบลแม่สอย หมู่4 ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง หมู่10 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่เตี๊ยะ ตำบลดอยแก้ว หมู่7 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลสบเตี๊ยะ หมู่6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง หมู่11 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอยอินทนนท์ หมู่7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลจอมทอง 259 ถ.เชียงใหม่-ฮอด หมู่2 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง หมู่4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-1284 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108-1010 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009-108 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
ครัวเฟื่องฟ้า 7/2 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 053-341274
086-1825031
ทัชสตาร์รีสอร์ท Touch Star Resort 130/1 ถ.ถนนจอมทอง-อินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053033594
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 119 หมู่7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053286728-9 (บ้านพัก)
053286730
วัดพระธาตุศรีจอมทอง (พระธาตุศรีจอมทอง) ถ.เชียงใหม่ - ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053341725
053826869
พระมหาธาตุนภเมทนีดล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053355728
0533311608
พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053355728
0533311608
น้ำตกวชิรธาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
น้ำตกแม่ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053268550
น้ำตกแม่กลาง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
ดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053355728
0533311608
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 053-341664
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง