ค้นพบจำนวน 65 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 2 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โรงพยาบาลกองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
CHIANGMAI HILL 2000 HOTEL 18 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 0 5321 0030-4
มังสวิรัติสวนดอก 15 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053808337
วาวี (ร้านกาแฟ) ซ.9 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053872890
ลานนา คาเฟ่ 81 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-225862
085-8755913
ร่ำเปิงกาแฟ Rumpoeng Coffee 13/2 หมู่5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053329092
ซูโม่ ซูชิ 28/7 ซ.11 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-894920
เก็งกิ ราเมน Genki Ramen ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053278655
Zone a. หมูจุ่ม (สันติธรรม) 40 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
wongen kafe วอนเจน คาเฟ่ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Number 1 Cafe Bistro 7 ซ.9 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053223459
Nong Khwai, Hang Dong 233 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053226997
Monkey Club and Restaurant? 7 ซ.นิมมานเหมินทร์ 9 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-2269978
Lanna Cafe Company Limited 121 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Inside Park Restaurant And Soft Music 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053894367
Mont Blanc เค้กญี่ปุ่น ซ.7 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
อยาตนะ แฮมเล็ต แอนด์ สปา Ayatana Hamlet & Spa 99/9 ถ.ถนนสุเทพ หมู่14 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053811388
อมารี รินคำ Amari Rincome Hotel 1 ถ.ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053221130
สุริวงศ์ Suriwongse Hotel Chiang Mai 110 ถ.ถนนช้างคลาน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053270710
โลตัส ปางสวนแก้ว Lotus Hotel Pang Suan Kaew 21 ถ.ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053224333
เยสเทอเดย์ เดอะ วิลเลจ Yesterday The Village 24 ถ.ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053213809
เบส เวสเทิร์น เชียงใหม่ B2 Premier Chiang Mai Hotel 163 ถ.ถนนชลประทาน หมู่5 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053329333
เดอะ เอ็มไพร์ เรซิเดนซ์ นิมมาน The Empire Residence Nimman 22/3 ถ.ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053289288
อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 99/4 ถ.ห้วยแก้ว หมู่2 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 53224555
วัดใหม่ห้วยทราย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-806214 053-806214
โฮม 6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ฮาเทหน้า ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เอาท์ ดอร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ห้วยแก้วหัตเวช ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
วอร์ม อัพ เชียงใหม่ (Warm Up Caf?) 40 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053400677
0817839077
เมาดอกไม้ 40630 ซ.17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053894210
มังกี้ คลับ 7 ซ.9 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053223459
ไฟน แต้งส์ ผับ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
บางรัก เชียงใหม่ 75 ซ.6 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053400448-9
บอมเบย์ คาเฟ่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
น้องแบงค์ คาราโอเกะ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ตะวันแดง สาดแสงเดือน (มหาชน) ณ.เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
ซิมบาร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เฉลิมกรุงคาเฟ่ เชียงใหม่ 77/1 ซ.นิมมานเหมินทร์ 6 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053226611
จ่าตุ๋ย คาราโอเกะ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
กัณหา คาราโอเกะ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
The Bridge Bar/เดอะบริจบาร์ 38 ซ.นิมมานเหมินทร์ 11 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 0815950678
0840465609
Monkey Club and Restaurant 7 ซ.9 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053223459
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053210244
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
วัดสวนดอก ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278304
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-295001-3
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053223065
ดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าฟ้าทะเลคราม ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เจกระยาทิพย์ (อาหารเจ) ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
Monkey Club Restaurant? 7 ซ.9 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 6653226997
bar fry chiang mai 1/1 ซ.15 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 080033 0508
bar fry 1/1 ซ.15 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 080033 0508
Baan Roi Chan Kantoke ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053224333 ?
Hot Pot สาขา กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ 21 ซ.2 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053894367
วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-278304
053-283997
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-295002
วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-810052
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 053-892909
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง